Послуги

Притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 212-21 КУпАП: порушення порядку подання звіту політичної партії до НАЗК

Вимога стосовно подання політичним партіями фінансових звітів до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) міститься в ст.17 закону № 2365-III «Про політичні партії» 2001 р. У звіті повинна бути наступна інформація стосовно кожної без виключення партії/ її структурного утворення, котре набуло статусу юридичної особи:

  1. Про майно (нерухомість, гроші й таке інше).
  2. Про дати здійснення та розмір (суми) всіх внесків на користь партії/ її місцевих осередків, осіб, що здійснили ці внески.
  3. Про суму коштів, отриманих з держ. бюджету.
  4. Про дати здійснення, цільове призначення, обсяг й отримувачів всіх платежів з рахунків партії/ її структурного утворення.
  5. Про дати виникнення/ припинення, суму (вартість) всіх фінансових зобов’язань, а також осіб, на користь яких зобов’язання підлягають виконанню.

Питання щодо подання партіями фінансової звітності врегульовується також відповідним Положенням, що затверджене рішенням НАЗК від 28 липня 2016 р. № 2.

Підстави притягнення до відповідальності у разі порушень, пов’язаних з подачею партіями звітів

Відповідальність передбачається за наступні види порушень:

  • Недотримання регламентів/ строків подання звітів.
  • Подання звіту, котрий оформлений з порушенням вимог.
  • Представлення завідомо недостовірної інформації.
  • Недотримання порядку надання/ отримання внесків або держ. фінансування.

Може йтись про адміністративну чи кримінальну відповідальність. Зокрема, за недотримання регламентів представлення звіту передбачається відповідальність за ст.212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Особливості правового захисту при загрозі притягнення до відповідальності за ст.212-21 КУпАП

За актами та висновками перевірки звітів партій посадовці НАЗК складають десятки адмін. протоколів про порушення. Розгляд подібних матеріалів в суді може мати різні наслідки. Слід зауважити: стаття 212.21 КУпАП передбачає накладення штрафу 300 – 400 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян. Проте ефективні дії адвоката можуть допомогти уникнути подібних санкцій.

Візьмемо для прикладу справу № 755/11943/19, що розглядалася судом 31.07.2019 р. Акцент був зроблений на те, що неможливо встановити особу, на котру повинен накладатися штраф. До обов’язків керівника політ. партії подання звіту не входить, тому на цю посадову особу штраф накладати неправомірно. Провадження у справі про адмін. правопорушення підлягає закриттю за відсутності події та складу правопорушення.

У справі № 755/13936/19, котра розглядалася 04.10.2019 р., як основа тактики захисту інтересів особи були взяті строки давності стосовно можливості притягнення до адмін. відповідальності. Згідно з положеннями частини 2 ст. 38 КУпАП, стягнення накладається не пізніш як через 3 місяці з моменту вчинення правопорушення, при правопорушенні, що триває в часі, – не пізніш як через 3 місяці з моменту виявлення.

Отже, варіанти захисту при загрозі притягнення до відповідальності за статтею 212-21 КУпАП є.

Найбільш доцільний алгоритм дій підбирається адвокатом в залежності від конкретних обставин.