Послуги

Ломбард

ЛОМБАРД - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду.
Порядок реєстрації ломбарду.
- Ломбард, як і будь-яка фінансова установа реєструється в два етапи.
Перший – державна реєстрація юридичної особи по місцю знаходження ломбарду.
Таку реєстрацію здійснюють державні реєстратори, що знаходяться у відповідних державних адміністраціях.
Другий - реєстрація ломбарду, як фінансової установи, шляхом внесення відповідних даних до реєстру фінансових установ, з подальшим отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.
Така реєстрація з 1.07.2020 здійснюється Національним банком України.
 

Оганізаційно-правова форма ломбарду, як юридичної особи
- Ломбард створюється у формі Повного товариства. Відповідно, слід враховувати те, що всі учасники (засновники) Ломбарду несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Крім цього, особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Найменування Ломбарду повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слів "повне товариство". Крім цього, в найменуванні повинно бути слово «ломбард».

 

Вимоги до приміщення, де буде знаходитись ломбард
-
Орендоване приміщення повинно бути площею не менше ніж 5 квадратних метрів, у тому числі окреме приміщення для зберігання заставленого майна, яке повинне бути обладнане необхідними засобами безпеки, зокрема охоронною сигналізацією та/або відповідною охороною.
Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, які зазначені в його установчих документах, у порядку, установленому законодавством, тільки після внесення інформації про нього до реєстру фінансових установ та отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової компанії.
 

Види послуг, які може надавати ломбард
- Законодавство розрізняє послуги які надаються Ломбардом на два види.
Перше, це фінансові послуги:
а) надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
б) надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
Друге, це супутні послуги:
а) оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
б) надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
в) реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.
Ломбард може створювати свої відокремлені підрозділи, шляхом внесення інформації про такі підрозділи до державного реєстру фінансових установ. Здійснення ж діяльності через відокремлені підрозділи до внесення про них інформації заборонено.
 

Вимоги до керівника:
а) мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);
б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
в) мати загальний стаж трудової діяльності, не менший, ніж 5 років;
г) протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
ґ) не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
 

Вимоги до головного бухгалтера:
а) мати повну або базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра);
б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
в) мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, - не менший двох років, зокрема, на ринках фінансових послуг - не менший 1 року;
г) протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
ґ) не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.