Послуги

Кредитна спілка

Кредитні спілки надають послуги лише своїм членам.

Будь-який член, незалежно від моменту його вступу в спілку, має ті самі управлінські і майнові права, що і кожний з 50 засновників. Кредитна спілка є відкритою організацією, в якій гарантується вільний вступ і вихід із членів спілки.

 Кожний член спілки, незалежно від розміру його вкладів, має право 1 голосу в питаннях управління кредитною спілкою.

Кредитна спілка не займається жодним іншим видом діяльності крім надання кредитних і ощадних послуг своїм членам.

 Кредитна спілка створюється і діє в першу чергу для забезпечення можливості членам отримати кредит на прийнятних для них умовах. Відсотки, отримані спілкою за кредитами, складають її дохід, який надалі направляється на формування фондів та нарахування відсотків на вклади членів.

Кредитна спілка створюється та набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. При цьому, слід розуміти що процес створення кредитної спілки фактично проходить у два етапи реєстрації. Перший етап створення (реєстрації) - у державного реєстратора за місцем знаходження кредитної спілки. Другий етап реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) – набуття статусу фінансової установи.

Порядок реєстрації кредитної спілки є досить кропітким процесом, який потребує чіткого дотримання всіх нормативних вимог, що встановлені для цього виду фінансових установ. Проте, якщо говорити про базу, без якої створити кредитну спілку неможливо то до неї слід віднести наступне:

а)   наявність не менше як 50 осіб які бажають вступити до кредитної спілки;

б)   наявність ознаки членства членів кредитної спілки. Відповідно до законодавства члени кредитної спілки повинні бути об'єднані хоча б за однією з таких ознак: спільне місце роботи чи навчання або проживати в одному селі, селищі, місті, районі, області.

Установчим документом кредитної спілки є статут. Законом України «Про кредитні спілки» визначені вимоги до статуту кредитної спілки. До таких вимог зокрема відноситься умова про ознаку членства у кредитній спілці, права та обов'язки членів кредитної спілки,  умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства, порядок сплати вступних та інших внесків, джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок формування та використання фондів, утворюваних спілкою, тощо.

Види фінансових послуг кредитних спілок визначені в Законі України «Про кредитні спілки». Зокрема, кредитна спілка:

а)  приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

б) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;

в)  залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі;

г)   виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

ґ)  розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

д)  залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам;

е)   надає кредити іншим кредитним спілкам;

є)   виступає членом платіжних систем;

ж)  оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

з)  провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Щодо реєстрації кредитної спілки як юридичної особи, то пакет документів є аналогічним тому який подається для реєстрації інших юридичних осіб. 

Відповідно до законодавства кредитна спілка, має право здійснювати наступні види фінансових послуг:

1.   прийом вступних та обов'язкових пайових внесків від членів спілки;

2.   надання кредитів своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;

3.   залучення на договірних умовах внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі;

4.   поручительство за виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

5.   розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в установах банків;

6. залучення на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаних кредитних спілок, коштів інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам;

7.   надання кредитів іншим   кредитним   спілкам;

8.   виступає членом платіжних систем;

9.   оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів,  робіт і послуг у межах наданого їм кредиту;

10. благодійна діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Ліцензії для кредитної спілки необхідні на такі види фінансових послуг:

а)   діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

б)   діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Надання фінансових кредитів без відповідної ліцензії дозволяється лише у разі, якщо фінансові кредити надаються за рахунок капіталу кредитної спілки (кредитування за рахунок власних коштів), а також коштів об'єднаних кредитних спілок, залучених кредитною спілкою, що є їх членом, та коштів спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок, утворених їх членами.

Щоб отримати ліцензію на кредитування за рахунок залучених коштів та залучення депозитів (внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки) необхідно щоб кредитна спілка відповідала ліцензійним умовам. 

Чинне законодавство допускає здійснення кредитною спілкою діяльності, що  зазначена в ліцензії, через структурні підрозділи (представництва, відділення, філії) на підставі ліцензії кредитної спілки та  за умови дотримання ліцензійних умов.