Послуги

Реєстрація юридичних осіб

Реєстрація підприємств

Вам необхідно заповнити анкету та надати: копії паспортів і ідентифікаційних номерів засновників і директора, найменування створюваної юридичної особи, юридичну адресу (договір оренди або документ, підтверджуючий право власності приміщення; також юридичною адресою може бути адреса реєстрації засновника); розподіл статутного капіталу між засновниками (у разі реєстрації ТОВ або АТ); порядок формування статутного капіталу (якщо майном - перелік цього майна з вказівкою його  найменування, вартості і розподілу між засновниками); основні види діяльності (6 пунктів по КВЕД – список надаємо).

Ми готуємо необхідні документи (статут, протокол, акти прийому передачі майна) і після посвідчення цих документів у нотаріуса (присутні всі засновники), проходимо реєстрацію в: районній державній адміністрації; управлінні статистики; податковій інспекції; у пенсійному фонді. Отримуємо печатку.  Готуємо пакет документів для відкриття постійного рахунку в банківських установах.

Якщо засновник – іноземець.

Перший крок - отримання ідентифікаційного коду в податковій адміністрації, для чого потрібно зробити переклад паспорта українською мовою. Переклад паспорта також знадобиться для  підготовки засновницьких документів і нотаріального посвідчення. Якщо іноземний громадянин є не тільки засновником, але і директором майбутнього підприємства, йому необхідно отримати дозвіл на працевлаштування в Україні.

Якщо засновник юридична особа - резидент України, необхідно: копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; оригінал протоколу або рішення керівного органу юридичної особи про рішення виступити засновником створюваного підприємства (зразок можемо надати); якщо засновник юридична особа - нерезидент України, надаєте: документ про реєстрацію в країні місцезнаходження (наприклад, виписка з торгового реєстру). Легітимність такого документа повинна бути підтверджена або шляхом "легалізації" або шляхом проставляння "апостілю" (Гаагська конвенція) в уповноваженому державному органі відповідної країни. Документ повинен бути перекладений на українську мову. Рішення (протокол) головного органу юридичної особи (збори засновників/акціонерів) про рішення виступити засновником створюваного на території України підприємства. В ньому повинні бути вказані точна назва створюваного підприємства та ім'я представника, який уповноважений підписати установчі документи. Документ повинен бути легалізованим або з проставленим «апостілем» і перекладений українською мовою. Нотаріально посвідчена довіреність на представників (з правом передоручення), легалізована або з проставленим «апостілем» і перекладена українською мовою. У довіреності обов'язково вказати назву підприємства, яке реєструватиметься в Україні, та представників, яким довіряється його зареєструвати, з переліком дій. Копія паспорта, ідентифікаційного номера особи, яка підписуватиме від імені юридичної особи-засновника документи створюваної юридичної особи (оригінали мати у нотаріуса).

Статутний капітал для ПП та ТОВ може складати від 1грн.

Мінімальний статутний капітал АТ - 1250  мінімальних зарплат.

Терміни реєстрації складає: 10-12 робочих днів.