Послуги

реєстрація осередків

8.04.2022.

Станом на сьогодні Мінюст не реєструє осередки політичних партій.

Так на сайті Мінюсу опубліковано:

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФОП В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Мінюстом

реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а саме державної реєстрації:

створення благодійних організацій та громадських об'єднань та змін до відомостей про них, в тому числі до статутів;

створення тов, фермерського господарства, зміни керівника юридичної особи, крім громадських формувань, зміни місцезнаходження юридичної особи; змін до установчих документів, якими передбачається

виключно зміна місцезнаходження юридичної особи; змін видів економічної діяльності юридичної особи;

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних, державних, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій, та

акціонерних товариств, які є банками;

фізичної особи підприємцем, припинення підприємницької діяльності ФОП, зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця.

Реєстрація осередків політичних партій

 

Законодавчі вимоги стосовно утворення та легалізації політичної партії містяться в законі № 2365-III «Про політичні партії в Україні» 5 квітня 2001 р. з правками, що вносилися час від часу. Зокрема, у порівнянні з первинною редакцією була певною мірою ускладнена процедура формування місцевих структурних підрозділів партії – обласних, районних, організацій, первинних осередків.

 

Пройшовши складний шлях легалізації партії зі збиранням 10 тисяч підписів, підготовкою документації, проведенням установчого з’їзду, шкода буде потрапити під загрозу анулювання реєстрації через недотримання вимог стосовно місцевих осередків. Скористайтесь підтримкою наших фахівців, щоб уникнути подібних ризиків.

 

Законодавчі вимоги

 

Згідно зі статтею 10 закону № 2365-III, утворення первинних осередків чи обласних/ районних/ міських організацій регламентується статутом політ. партії. Осередки створюються шляхом проведення установчих зборів, на яких обов’язково оформлюється протокол.

 

В протоколі повинна міститися наступна інформація:

  1. День й місце заходу.
  2. Відомості щодо обрання головуючого на зібранні, секретаря.
  3. Власне рішення про створення місцевого осередку політ. партії.
  4. Дані про назву.
  5. Відомості про обрання керівника, членів керівних і ревізійних органів.
  6. Відомості про представника осередку, що буде подавати документацію для реєстрації.
  7. Реєстр учасників установчих зборів (з паспортними даними та підписами).

 

В статті 11 вказаного вище закону формулюється вимога стосовно обов’язкового утворення/ реєстрації осередків у більшості регіонів України. Це мінімум 14 структурних підрозділів.

 

Державного реєстратора слід повідомити про утворення осередку протягом 10 днів з моменту проведення установчих зборів. Варто зауважити: реєстрація подібних формувань може здійснюватись як зі статусом юридичної особи, так і без нього. Реєстраційні дії проводяться згідно із загальними регламентами, що викладені в законі №755-IV «Про державну реєстрацію…» від 15 травня 2003 року.

 

Слід також врахувати, що в управліннях юстиції на місцях може бути «своє бачення» необхідного пакету документів для реєстрації осередків. Тобто, якщо ви подали однакові пакети документів, в одному управлінні можуть зареєструвати осередок, в іншому – відмовити. З цієї причини ми не радимо відкладати реєстрацію осередків до останнього.

 

Спірні питання

 

Певним ризиком для політика є купівля готової політичної партії, яка зареєстрована більше шести місяців тому, без сформованих та зареєстрованих осередків. Адже коли спливає 6-місячний термін з дня внесення політ. партії до ЄДР, Міністерство Юстиції має перевірити наявність осередків та подати позов в адміністративний суд стосовно анулювання реєстрації партії за відсутності таких осередків згідно законодавчих вимог. Таке відбувалось неодноразово.

 

За певних обставин суд можна виграти, але ситуація досить неоднозначна. Наприклад, досвідчені юристи можуть виграти у подібному розгляді, якщо документи на момент пред’явлення позову були вже подані для реєстрації. В нашій практиці був випадок, коли адміністративний суд відмовив Мінюсту в задоволенні позову, не дивлячись на те, що наш клієнт на момент подачі позову навіть не подав документи для реєстрації осередків.

 

Проте в цілому, з порушенням 6-місячного строку на легалізацію осередків ми настійно радимо не ризикувати.

 

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТРУКТУРНИХ УТВОРЕНЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ.


Нормативними актами, що регламентують процедуру державної реєстрації створення осередків політичних партій є:

Конституція України;
Закон України «Про політичні партії в Україні»; 
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Державну реєстрацію структурних утворень політичних партій здійснює відповідне управління Міністерства юстиції за місцезнаходженням осередку через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань.

Реєстрація політичних партій, їхніх обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після реєстрації самої політичної партії.

Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення.

Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.

Реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.

Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи подаються такі документи:

1) форма 4 – заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування;

2) нотаріально засвідчену копію рішення засновників про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, – у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій;

5) реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), – у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії.

Для державної реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, заявником подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;

2) копія статуту політичної партії;

3) нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів про утворення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах;

4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.

Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують повне найменування політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.

Розгляд документів здійснюється не пізніше 10 робочих днів.

Реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку протягом одного робочого дня