Послуги

Перевірки податкової

Найчастіше, суперечки з податковою починаються з перевірки. Які перевірки податкової правомірні, а які ні ми розглянемо докладніше.
Позачергові перевірки податкової регламентуються пунктом 78.1 cт.78 НК. В порівнянні з cт.111 Закону про ДПС та можливі в наступних випадках:

 • В результаті перевірки іншого платника податків, при отриманні інформації про допущені порушення.
 • В результаті ненадання в установлений строк податкової декларації або розрахунку.
 • Подання уточнюючого розрахунку за період, який перевірявся раніше
 • При виявленні недостовірних даних у поданих раніше податкових деклараціях
 • При подачі платником податків заперечення на акт перевірки, проведеної раніше
 • Розпочато процедуру ліквідації, реорганізації, порушення справи про банкрутство або зняття з обліку платника податків.
 • При подачі декларації із заявленим до відшкодування ПДВ з від'ємним значенням більше 100 тис грн.
 • Отриманні податковою службою скарги на ненадання податкової накладної або порушення в її заповненні.
 • Отримано постанову суду про призначення перевірки або органу дізнання, слідчого, прокурора по знаходяться у виробництві справах.
 • Ініційовано податковою службою вищого рівня в порядку контролю за податковою службою нижчестоящого рівня.
 • У разі отримання інформації про ухилення платника податку від оподаткування або ведення діяльності без реєстрації

Обмеження на проведення перевірок податкової не поширюються на перевірки ініційовані платником податків або на перевірки, що проводяться в рамках кримінальних справ. Згідно п.78.3 cт.78 НК співробітники податкової міліції не можуть брати участь якщо ці перевірки не пов'язані з ведення оперативних заходів, розслідуванням кримінальних справ, щодо платників податків або їх співробітників, які перебувають в їх провадженні.

Документальна позапланова перевірка може бути проведена на підставі .78.1 xт.78 НК. O проведeніі документальної позапланової перевірки та оформляється наказом. Перед початком перевірки платнику податків вручається під розпис копія наказу.

Невиїзна документальна перевірка також оформляється наказом і надсилається платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Без оформлення цих документів податкова служба не має підстав до проведення виїзної позапланової перевірки і може бути підставою до податкових спорів.