Услуги

Обслуживание не банковских финансовых учреждений

Послуги

1. Проведення заходів з реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур фінансових установ

Супроводження в набутті фінансовою установою статусу фінансової установи (реєстрація у Державному реєстрі фінансових установ )

Супроводження в переоформленні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (при зміні місцезнаходження, назви чи інших аспектів діяльності кредитної установи),

Супроводження при виключенні інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ;

Супроводження порядку створення (закриття) відокремлених підрозділів;

Допомога при отриманні ліцензії фінансовими установами

Супроводження при переоформленні, тимчасового зупиненні та анулюванні ліцензій (при роботі з Нацбанком), контроль за додержанням ліцензійних умов

Допомога під час заповнення реєстраційної картки та своєчасність подання інформації 

Допомога при виконанні розпоряджень Нацбанку за порушення ліцензійних умов

Підготовка позовних заяв

2. Супроводження фінансової установи під час планової (позапланової) перевірк :

(перевірка законності здійснення перевірки, супроводження фінансової установи при перевірці та надання заперечень стосовно актів перевірки

Супроводження при виконанні розпоряджень, постанов накладених контролюючими органами

3. Супровід фінансової установи під час надання фінансових послуг

Робота зі скаржниками (щодо кредитних та депозитних договорів, трудових відносин, обслуговування та інших питань)

Супроводження щодо відповідності Статуту, внутрішніх положень нормам законодавства про фінансові послуги

Допомога щодо організації проведення загальних зборів, оформлення протоколів, звітів інших органів управління

Супроводження при укладенні договорів на надання фінансових послуг та перевірка договорів щодо відповідності нормам Законів України «Про захист прав споживачів», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншим законам України про фінансові послуги

Супроводження та перегляд звітних та аналітичних даних, поданих до Нацкомфінпослуг

Допомога в пошуку аудитора, Аудиторської фірми та особи, на яку будуть покладені функції ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

4. Допомога з питань дотримання вимог чинного законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

оформлення картки суб’єкта первинного фінансового моніторингу та відповідальних осіб, що надається до Держфінмоніторингу (Форми №1-ФМ)

реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, своєчасність та повнота подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу до Держфінмоніторингу (Форми №4-ФМ).

Супроводження щодо відповідності Правил та Програми внутрішнього фінансового моніторингу останнім змінам законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,

5. Допомога під час проходження навчання керівника, головного бухгалтера фінансової установи та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу