Оскарження рішень ДПІ

З чого починається…

В першу чергу платника податків «просять» надати певні документи та з’явитись в податкову міліцію для надання пояснень. На цьому етапі клієнти іноді просять підготувати письмові відповіді на ці запити про необґрунтованість вищевказаних дій з метою отримання певного часу для прийняття рішення. Якщо директор не приходить, співробітники п/м надсилають повістку, іноді навіть дві одразу, щоб не було можливості ігнорувати першу.

До податкової міліції рекомендуємо йти з адвокатом, при чому договір з адвокатом необхідно підписати заздалегідь. Саме адвокат надасть перелік питань, які вірогідно постануть перед посадовими особами підприємства; проконсультує, як правильно відповідати на питання, на які - взагалі краще не відповідати, оскільки вони не стосуються суті справи.

В цих категоріях справ вам необхідно буде довести «товарність» операції. В свою чергу вам будуть доводити Вашу «обізнаність у дефекті правового статусу Вашого контрагента».

При з’ясуванні правової позиції треба звернути увагу на такі обставини:

- чи був зареєстрований ваш контрагент платником ПДВ на момент угоди (прямі посилання на бази даних: БД «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

http://minrd.gov.ua/businesspartner; БД «Реєстр платників ПДВ»http://minrd.gov.ua/reestr ; БД «Анульовані свідоцтва платників ПДВ»http://minrd.gov.ua/anulir.) ,

- чи мав він ліцензію (якщо цей вид діяльності ліцензується),

- чи були уповноважені особи, які підписували податкові накладні, на підписання цих документів,

- чи був орендований склад,

- хто здійснював транспортування продукції,

- чи є ваш постачальник пов’язаною особою- один і той самий директор, співзасновники, одне підприємство є засновником іншого і т.д.

Якщо документи все ж таки будуть Вами надані, чекайте акт перевірки. На акт перевірки готується заперечення, в якому треба вказати про ваше бажання прийняти участь у розгляді справи. В нашій практиці були випадки, коли сама податкова інспекція при розгляді справи визнавала необґрунтованість власного акта, наприклад, в зв’язку з відсутністю вироку по кримінальній справі. На жаль, вірогідність цього розвитку подій дуже низька. Після розгляду справи Ви отримуєте лист про результати розгляду заперечення та податкове повідомлення-рішення (ППР). Окарження ППР необхідно почати протягом 10 календарних днів з моменту отримання ППР. Один екземпляр скарги з супровідним листом надається в податкову інспекцію, яка склала акт. Якщо Вашу скаргу не задовольнили, ППР оскаржується в ДПА України. На цьому адміністративне оскарження закінчується. В зв’язку з Вашим оскарженням податківці можуть провести позапланову перевірку, тоді в направленні на перевірку в графі «мета перевірки» буде вказано- з питань, що стали предметом оскарження. В даному випадку треба звернути увагу на наступне, згідно пп.78.1.5 Податкового кодексу (ПК) перевірку проводять виключно по тим обставинам, які стали предметом оскарження. Якщо ж провели практично нову повну перевірку, а акт перевірки повністю дублює попередній акт перевірки, це є порушення ст. 78.1 ПК і може бути предметом оскарження. Також треба пам’ятати, що згідно п.60.1.3 ст.60 ПК перше ППР вважається відкликаним, якщо контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання. Також Ви маєте право оскаржити ППР у судовому порядку. Для цієї категорії справ встановлений строк позовної давності три роки. До позовної заяви додаються:

копія акту перевірки, копія ППР, копії скарг та копії рішень про результати розгляду цих скарг, доказ сплати судового збору, копія позовної заяви з додатками для відповідача та докази, на яких ґрунтується позовна заява. Бажано керівнику підприємства також бути присутнім на судових засіданнях, оскільки під час розгляду справи виникають питання, на які юристу важко буде відповісти, наприклад, яким чином здійснювалась діяльність, які конкретно роботи виконувались, які засоби та обладнання використовувались, яким чином здійснювались замовлення тощо.

На Вашу позовну заяву податківці повинні подати заперечення (один екземпляр надається позивачу). В більшості випадків ці заперечення повністю дублюють акт перевірки. На їх заперечення бажано подати Ваші письмові пояснення. У цій категорії справ важливо довести факт анулювання свідоцтва ПДВ Вашого контрагента пізніше здійснення спірної операції, відповідність Ваших операцій з ним Вашій основній діяльності, економічний сенс цих операцій, технічну можливість їх здійснення тощо.

Якщо у податківців не вистачає аргументів, вони можуть використовувати так звані правові доктрини, наприклад «Ділова мета», «Одна рука», «Фактичний власник».

При сумі більше 10 млн. грн. представляти інтереси ДПА може співробітник відділу резонансних справ.

 

 

В зв’яку з набранням чинності з 1 січня 2011р. податкового кодексу України у платників податків з’явилась більша потреба у юридичних послугах, почастішали податкові перевірки, в тому числі податкової міліції, результатом  яких є акти з обвинуваченнями у фіктивному підприємництві (ст.205 КК України), в ухиленні від сплати податків (ст.212 КК України), з вимогами про визнання угод недійсними та такими, що не відповідають інтересам держави.

В зв’язку з цим ми пропонуємо наступні послуги:

  1. Супровід  директора, бухгалтера  та, при необхідності, інших працівників при проведенні допита в якості свідків. (Нагадуємо, що згідно нового КПК України свідок має право на правову допомогу адвоката).
  2. Присутність адвоката при обшуку.
  3. Супровід процедури виїмки документів.
  4. Підготовка заперечення на акт перевірки.
  5. Присутність адвоката при розгляді справи в податковій інспекції.
  6. Оскарження повідомлення-рішення в адміністративному порядку.
  7. Оскарження повідомлення-рішення в судовому порядку.

Також  наше адвокатське бюро пропонує послуги по припиненню діяльності підприємства.

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
   
   ЛИСТ
   
   від 11.09.2013 р. № 8322
   
   Щодо презумпції правомірності


   
Відповідно до листа <...> щодо удосконалення практики застосування нормативних актів Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва повідомляє.
   
Відповідно до Положення про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, затвердженого Указом Президента України від 30.03.2012 р. № 237, Служба в межах компетенції не надає роз'яснення законодавства та визначення термінів, що в ньому використовуються.
   
При цьому інформуємо, що на сьогодні відсутній нормативно-правовий акт, який би містив визначення терміна "презумпція правомірності". Так, принцип презумпції правомірності закріплений у пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України та полягає у тому, що в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
   
Презумпція правомірності є терміном, що широко застосовується у доктрині права та юридичній практиці та являється ознакою демократичної, правової держави, якою відповідно до ст. 1 Конституції України є й Україна. При цьому презумпція є не достовірним фактом, а фактом, що припускається з великою ймовірністю і застосовується в юридичній практиці як засіб, що полегшує досягнення істини у вирішенні юридичної справи.
   
Тому, якщо розглядати презумпцію правомірності у контексті податкового законодавства та практики його застосування, можна зробити висновок, що у разі відсутності норми податкового законодавства або у разі колізії між ними, що дає право неоднозначного тлумачення положень податкового законодавства, рішення податкового органу або суду має бути прийняте на користь платника податків.
   
Перший заступник Голови
Держпідприємництва України

О. Потімков