Послуги

Обслуговування небанківських фінансових установ

 

Послуги

Ціна

1. Проведення заходів з реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур кредитних установ

 

Супроводження в набутті кредитною установою статусу фінансової установи (реєстрація у Державному реєстрі фінансових установ Нацкомфінпослуг)

від 5 000,00 грн.

(перше подання)

1 000,00 грн.

(подання з виправленнями)

Супроводження в переоформленні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (при зміні місцезнаходження, назви чи інших аспектів діяльності кредитної установи),

2 000,00 грн.

(перше подання)

500,00 грн.

(подання з виправленнями)

Супроводження при виключенні інформації про кредитну установу з Державного реєстру фінансових установ;

2 000,00 грн.

Супроводження порядку створення (закриття) відокремлених підрозділів;

2 000,00 грн.

Допомога при отриманні ліцензії кредитними установами

5 000,00 грн.

(перше подання)

1 000,00 грн.

(подання з виправленнями)

Супроводження при переоформленні, тимчасового зупиненні та анулюванні ліцензій (при роботі з Нацкомфінпослуг), контроль за додержанням ліцензійних умов

2 000,00 грн.

(перше подання)

500,00 грн.

(подання з виправленнями)

Допомога під час заповнення реєстраційної картки та своєчасність подання інформації до Нацкомфінпослуг

500,00 грн.

(подання з виправленнями)

 

Допомога при виконанні розпоряджень Нацкомфінпослуг за порушення ліцензійних умов

1000,00 грн.

Підготовка судових справ проти діяльності Нацкомфінпослуг

за домовленістю

2. Супроводження кредитної установи під час планової (позапланової) перевірки Нацкомфінпослуг:

(перевірка законності здійснення перевірки, супроводження кредитної установи щодо надання на запит Нацкомфінпослуг документів, які відповідають вимогам законодавства про фінансові послуги, вичитка, та надання заперечень стосовно актів перевірки

(Планова інспекція Нацкомфінпослуг)

5 000,00 грн.

 

(Позапланова інспекція Нацкомфінпослуг)

2 500,00 грн.

 

Супроводження при виконанні розпоряджень, постанов накладених контролюючими органами

1 000,00 грн.

Підготовка судових справ проти діяльності контролюючих органів

за домовленістю

3. Супровід кредитної установи під час надання фінансових послуг

 

Робота зі скаржниками (щодо кредитних та депозитних договорів, трудових відносин, обслуговування та інших питань)

за домовленістю

Супроводження щодо відповідності Статуту, внутрішніх положень нормам законодавства про фінансові послуги

2 000,00 грн.

(разове обслуговування)

500,00 грн. в квартал

(постійне обслуговування)

Допомога щодо організації проведення загальних зборів, оформлення протоколів, звітів інших органів управління (стосовно кредитних спілок)

1000,00 грн.

Супроводження при укладенні договорів на надання фінансових послуг та перевірка договорів щодо відповідності нормам Законів України «Про захист прав споживачів», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншим законам України про фінансові послуги

за домовленістю

Супроводження та перегляд звітних та аналітичних даних, поданих до Нацкомфінпослуг

за домовленістю

Допомога в пошуку аудитора, Аудиторської фірми та особи, на яку будуть покладені функції ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

за домовленістю

4. Допомога з питань дотримання вимог чинного законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

 

оформлення картки суб’єкта первинного фінансового моніторингу та відповідальних осіб, що надається до Держфінмоніторингу (Форми №1-ФМ)

500,00 грн.

реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, своєчасність та повнота подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу до Держфінмоніторингу (Форми №4-ФМ).

1 000,00 грн.

(разове обслуговування)

 

500,00 грн.

(постійне обслуговування)

 

Супроводження щодо відповідності Правил та Програми внутрішнього фінансового моніторингу останнім змінам законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,

2 000,00 грн.

(разове обслуговування)

 

500,00 грн. в квартал

(постійне обслуговування)

5. Допомога під час проходження навчання керівника, головного бухгалтера фінансової установи та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу

1000,00 грн.

(за консультацію і підготовку до іспиту)